"ZIRCON ปันรอยยิ้ม ตอบแทนสังคม" 

ในวันที่ 29 กันยายน 2565 ตัวแทนเซอร์คอนฯ นำทีมโดย ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด คุณปิติพัฒน์ ทิพย์พานทอง และตัวแทนพนักงานเซอร์คอนได้ไปมอบ กระเป๋าเป้พรีเมี่ยม ZIRCON จำนวน 100 ใบ ณ โรงเรียนวัดพระยาสุเรนท์ ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี / เก่งทางด้านกีฬา และ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมไปถึงเพื่อเป็นรางวัลส่งเสริมเยาวชนที่ดี ให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป