• ภาษา : th

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องสำรองไฟ
 


 

เครื่องสำรองไฟที่สามารถใช้งานได้กับซอฟต์แวร์ : 
วิธีติดตั้งโปรแกรม UPSilon2000  
        UPSmart เป็นซอฟต์แวร์ตรวจสอบสถานะการทำงานสำหรับเครื่องสำรองไฟ ที่พัฒนาบนอินเตอร์เฟส RS232 / USB เมื่ออินพุตไฟเมนเป็นปกติ UPSmart สามารถแสดงสถานะแรงดันไฟฟ้าที่เข้ามาในเครื่องสำรองไฟ รวมทั้งความจุของแบตเตอรี่และพารามิเตอร์อื่น ๆ อีกมากมายด้วยกราฟข้อมูลแบบเรียลไทม์ เมื่ออินพุตหลักผิดปกติหรือเกิดความผิดพลาดอื่น โปรแกรม UPSmart จะทำการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติทางอีเมลหรือข้อความ SMS  ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียของระบบที่เกิดจากพลังงานไฟผิดปกติ

Function:
(1) Real-time data monitoring of single-phase and three-phase UPS
(2) English and Chinese language switching
(3) Auto email events notification
(4) Auto SMS events notification
(5) Auto sense Mains break off and UPS battery
(6) Setup auto on/off time
(7) Support timing schedule or special schedule
(8) Real-time display UPS status in digital, graph and data
(9) Set up off countdown time and the interval of each warning
(10) Set up UPS self-testing time
(11) Auto close program and files saved before system auto-off
(12) Record and analyze the power state
(13) Support DB9 and USB connection
(14) Support SNMP Agent function

 
 


วิธีติดตั้งโปรแกรม UPSmart


Back to top