• ภาษา : th

เกี่ยวกับเรา
 
 
ประวัติองค์กร
 
บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของนักการตลาดและมีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี โดยมีแนวคิดที่ต้องการนำเอาประสบการณ์ เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในเชิงธุรกิจที่มีความซับซ้อนมีการแข่งขันที่สูงในยุคโลกาภิวัฒน์ และคลื่นดิจิตอลยุคใหม่ ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง(UPS) ยี่ห้อ ZIRCON พร้อมทั้งเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย ระบบอุปกรณ์แก้ปัญหาทางด้านไฟฟ้าต่างๆ ครบวงจรจากโรงงานผู้ผลิตชั้นนำของโลก
บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทฯ ผู้ได้รับมาตรฐานการผลิต,การตรวจสอบคลังสินค้า,การจัดส่ง,การขาย,การตลาด และการบริการหลังการขาย ของเครื่องจ่ายกระแสไฟสำรองต่อเนื่อง(UPS)  ตามระบบมาตรฐานการบริหารงานและระบบตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001 UKAS (CB ขึ้นตรงต่อ สมอ.)  / NAC สนง.คณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการรับรองระบบงาน.(CB ที่ประเทศอังกฤษ และได้ผ่านระบบตรวจสอบมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ก่อนจะนำสินค้าออกจำหน่าย

 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินการ
บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิต นำเข้าผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งจัดจำหน่าย ต้องการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้ในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล องค์กร ไปจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นใจที่จะปกป้องข้อมูล ของระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้หมดอุปสรรคปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากระบบไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น ไฟตก ไฟดับ ไฟเกิน ไฟกระพริบไฟกระชาก ความถี่เปลี่ยนแปลง หรือสัญญาณรบกวนในระดับต่างๆ
บริษัทฯ มีความแตกต่าง โดดเด่นจากคู่แข่งด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก และทีมงานที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญซึ่งได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง สามารถให้การบริการที่ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ต่างๆ ได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยจุดแข็งที่หลากหลายซึ่งประกอบด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายการเจริญเติบโตทางธุรกิจได้
ผลิตภัณฑ์ที่รับประกันได้ว่ามีคุณภาพที่ดีที่สุด จากการใช้เครื่องมือและการบริหารจัดการการผลิตสมัยใหม่ รวมถึงการได้รับมาตรฐานสากลต่างๆอย่างครบถ้วน พร้อมทีมงานวิจัยที่จริงจังกับการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการยอมรับจากองค์กรและสถาบันที่สำคัญทั่วโลก
บริษัทฯ มีความถนัดและทีมงานผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านการตลาดและวิศวกรรม พร้อมทั้งประสบการณ์การให้บริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งหนึ่งที่ทำให้บริษัทฯ มีความแตกต่าง คือ ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ที่นำเข้ามาจัดจำหน่ายจะเน้นคุณภาพ ความคุ้มค่าของราคา และการบริการหลังการขายที่รวดเร็วเป็นธรรม รวมทั้งมีความหลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมตอบสนองได้ในทุกระดับความต้องการอย่างแท้จริงและยินดีที่จะรับฟังความต้องการของลูกค้า โดยจะติดตามผล เสนอทางเลือกที่หลากหลายให้กับลูกค้า อย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับการลงทุนมากที่สุด

ภาพรวมธุรกิจ
            บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ แบตเตอร์รี่ และปลั๊กราง เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายใต้เครื่องหมายการค้า “ZIRCON” โดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก มีกำลังการผลิตรวมปีละประมาณ 200,000.-เครื่อง นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ช่องทางการจำหน่ายของบริษัทได้แก่ การจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย จำหน่ายตรงต่อเจ้าของโครงการ และการจำหน่ายระบบออนไลน์
เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
            บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะรักษาความเป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ  แบตเตอร์รี่ และปลั๊กรางที่มีคุณภาพ โดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงเพื่อตอบสนองการทำงานยุคใหม่ที่ต้องการอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าเมื่อกระแสไฟฟ้าดับ กระแสไฟฟ้ากระชาก กระแสไฟฟ้าตก หรือเกิน ตลอดจนอุปกรณ์รักษาระดับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติที่สามารถรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าได้คงที่ตลอดเวลา  รวมทั้งแบตเตอรี่ที่สามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล(แบรนด์ ZIRCON) เพื่อการทำงานที่ต่อเนื่องยาวนาน
วิสัยทัศน์
            บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนขององค์กรและคู่ค้า  มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของสังคมด้วยการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงานการพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน/การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด

 • ขยายตลาดผลิตภัณฑ์ ZIRCON UPS เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • เน้นการให้ความรู้แก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยสื่อ Online / Off line
 • อบรมผู้แทนจำหน่ายให้สามารถแนะนำคุณสมบัติและประสิทธิภาพของสินค้าแก่ลูกค้าได้
 • สื่อสารคุณสมบัติของ ZIRCON UPS ให้แก่ผู้ใช้ สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักผ่านสื่อโฆษณา Online / Off line รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
คุณภาพของสินค้า
            บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการผลิต  ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรที่ทันสมัย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จึงได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของลูกค้า นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.1291 เล่ม 1-2553, เล่ม 2-2553, 3-2555 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ทุกระบบงานจากบริษัท

            ผลิตภัณฑ์ ZIRCON UPS มีคุณภาพที่โดดเด่น ดังนี้
 1. ได้รับการออกแบบและวิจัยจากวิศวกรไฟฟ้าที่เชี่ยวชาญระดับโลก ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน
 2. มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ทันสมัย ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
 3. โรงงานผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตระดับสากล
 4. ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 5. สำรองไฟได้ยาวนาน เนื่องจากใช้แบตเตอรี่ ZIRCON ที่เก็บประจุไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 6. ใช้งานง่าย ปลอดภัย วัสดุที่ใช้ไม่ติดไฟ
 7. ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
 8. ทนทานไม่เป็นพิษ มีความแข็งแรง  สามารถใช้งานได้นานปี
 9. มีบริการหลังการขายที่เป็นเลิศ
การบริการ
            บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการให้ข้อมูลในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ZIRCON ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน โดยการสื่อสารผ่านช่องทางทั้งในเว็บไซด์ Social Media และสื่อโฆษณาต่าง ๆ  รวมทั้งกำหนดมาตรฐานการจัดส่งสินค้าให้ตรงตามระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนดอย่างปลอดภัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการบริการหลังการขาย บริษัทฯมีศูนย์บริการซ่อม ZIRCON ทั้งในภาคกลาง (กทม.) ภาคเหนือ (เชียงใหม่) ภาคใต้ (ภูเก็ต) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น) และภาคตะวันออก (ระยอง) เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน พร้อมทั้งแนะนำวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังมีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานผ่านระบบ Social Media (Line, Facebook) อันเป็นการขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการตลาดให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย
            ผลิตภัณฑ์ ZIRCON  จำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีช่องทางการจำหน่าย 3 ช่องทาง ดังนี้
 1. จำหน่ายผ่านผู้จัดจำหน่าย โดยผู้จัดจำหน่ายดังกล่าวประกอบธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก อุปกรณ์ IT และได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อไปจำหน่ายต่อ
 2. จำหน่ายตรงต่อเจ้าของโครงการ ซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐ และเอกชน ฯลฯ
 3. จำหน่ายผ่านช่องทาง Online โดยบริษัทฯ ได้จัดจำหน่ายสินค้าบนเว็บไซด์ ZIRCON, Synnex, BaNANA, JD Central, Shopat24, Lazada, Shopee, OfficeMate, Power Bay
ลูกค้าของเรา

Back to top