• ภาษา : th

นโยบายการคืนเงิน
นโยบายการคืนเงิน

ระยะเวลาการได้รับเงินคืน ขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินที่ท่านเลือกใช้  ในกรณีคืนสินค้าระยะเวลาคืนเงินนับจากวันที่สินค้าส่งถึงบริษัท ระยะเวลาทั้งหมดในตารางนับเฉพาะวันทำการ (ไม่รวม เสาร์ อาทิตย์     และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 

Back to top