• ภาษา : th

Onsite Service (BRONZE)


Onsite Service

(BRONZE Level)
 
ประเภทของลูกค้า
สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (End User)
 
เงื่อนไขการให้บริการ

 1. เขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี)
 • เป็นรูปแบบการเข้าซ่อมถึงบ้านหรือสำนักงานของผู้ใช้งาน โดยลูกค้ารับสิทธิประกัน 2 ปี เข้าซ่อมฟรีจำนวน 1 ครั้ง
 • ส่วนในครั้งที่ 2 เป็นต้นไป จะเป็นรูปแบบการส่งเคลม Zircon Service Center โดยลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าขนส่งคนละขากับทางบริษัทฯ แต่จะไม่มีค่าใช้จ่ายด้านอะไหล่ ค่าแรง ค่าจัดส่งกลับตลอดระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี
 
 1. เขตพื้นที่ต่างจังหวัด
 • เป็นรูปแบบการให้บริการโดยการเรียกบริษัทขนส่งเช่น ไปรษณีย์ไทย, Kerry, J&T, Flash เป็นต้น เข้าไปรับถึงบ้านหรือสำนักงานของผู้ใช้งาน เพื่อนำส่งกลับมาซ่อมที่ศูนย์ ZIRCON Service Center สำนักงานใหญ่ โดยลูกค้ารับสิทธิประกันสินค้า 2 ปี ขนส่งเข้ารับส่งฟรีจำนวน 1 ครั้ง
 • ส่วนในครั้งที่ 2 เป็นต้นไป จะเป็นรูปแบบการส่งเคลม Zircon Service Center โดยลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าขนส่งคนละขากับทางบริษัทฯ แต่จะไม่มีค่าใช้จ่ายด้านอะไหล่ ค่าแรง ค่าจัดส่งกลับตลอดระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี
 
รายละเอียดการให้บริการ Onsite Service (BRONZE)
 • บริการนี้สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนประกันผ่านระบบ ZIRCON Smart care จาก QR Code บนตัวเครื่องเรียบร้อยแล้ว โดยลูกค้าจำเป็นต้องลงทะเบียนทันทีภายใน 7 วันแรกที่ได้รับสินค้า
 • เมื่อสินค้าของลูกค้ามีปัญหา กรุณาติดต่อ 02-970-7575 หรือไลน์ @zirconups เพื่อขอคำแนะนำแก้ปัญหาเบื้องต้น หากจำเป็นต้องมีการซ่อมให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าขอบริการ “Onsite Service” และแจ้งข้อมูล รายละเอียดอย่างครบถ้วนให้กับเจ้าหน้าที่
 • เขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง และจัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมภายใน 5-7 วัน หลังจากได้รับเรื่องหรือวันเวลานัดหมาย
 • เขตพื้นที่ต่างจังหวัด เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง และจัดส่งขนส่งเข้ารับเครื่องกลับมาซ่อม ภายใน 1-3 วัน หลังจากได้รับเรื่อง โดยมีระยะเวลาในการซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน 5-7 วันทำการ และส่งกลับคืนลูกค้าภายใน 1-3 วัน รวมระยะเวลาดำเนินการ 7-14 วัน* โดยประมาณ
 
 
หมายเหตุ
 • กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในด้านระยะเวลาการให้บริการ เช่น ขนส่งส่งสินค้าผิดพลาด ติดวันหยุดยาวตามเทศกาล รวมไปถึงปัญหาด้านอะไหล่สินค้า จะมีเจ้าหน้าที่ทำการติดต่อลูกค้า เพื่อแจ้งลูกค้าให้ทราบเป็นกรณีไป
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ZIRCON Service Center 02-970-7575

Back to top