• ภาษา : th

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นหน้าจอ Digital Display (หน้าจอ Type A) 
 

หน้าจอ Digital Display (หน้าจอ Type B) 


การแสดงผลแบบดวงไฟ LED Indicator 

Back to top