• ภาษา : th

นโยบายการรับประกัน
 
ขอบเขตการให้บริการหลังการขายทั่วไปโดยสังเขป
 1. การรับประกันผลิตภัณฑ์จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้ซื้อลงทะเบียนรับประกันสินค้าช่องทาง ระบบ ZIRCON Smart Care (สแกน QR Code หลังผลิตภัณฑ์) ภายใน 7 วัน หลังจากซื้อสินค้าหากพ้นกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การรับประกัน
 2. ทางบริษัทจะรับประกันเฉพาะอะไหล่ภายในเครื่อง ระยะเวลาตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนดนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า
 3. หากสินค้ามีปัญหาสามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ภายใน 7 วัน *ตามเงื่อนไขที่ได้กำหนด
 4. เครื่องซึ่งเกิดความเสียหายดังกรณีต่อไปนี้ จะไม่อยู่ในความคุ้มครองของการรับประกัน
4.1 ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผิดวิธีตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
4.2 ความเสียหายที่ซึ่งเกิดจากการดัดแปลงสภาพหรือถูกซ่อมมาก่อนโดยช่างที่ไม่ใช่พนักงานของทางบริษัทฯ หรือช่างที่บริษัทฯ ไม่เห็นชอบด้วย
4.3 กรณีลูกค้าหักขากราวด์ ทำแท่นบุบเสียหายและสีถลอก

 
 ข้อควรระวังในการติดตั้งใช้งาน
 • ควรติดตั้งเครื่อง UPS ในบริเวณที่แห้งและมีอากาศหมุนเวียน ปราศจากละอองน้ำ ฝุ่น สารเคมี หรือของเหลวที่อาจเป็นอันตรายกับตัวเครื่องและหลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องใกล้อุปกรณ์ที่แผ่ความร้อนออกมา และไม่ควรให้เครื่องได้รับแสงแดดโดยตรง
 • ไม่ควรเปิดฝาเครื่องออก เนื่องจากเครื่อง UPS ยังคงทำงานได้แม้ไม่ได้ต่อเข้ากับปลั๊กไฟฟ้า
 • การเลิกใช้งานเครื่อง UPS เป็นเวลานานให้ทำการปิดสวิตช์ UPS แล้วจึงทำการถอดปลั๊กไฟฟ้าของเครื่อง UPS และจะต้องนำเครื่อง UPS มาประจุแบตเตอรี่ทุก 3 เดือน เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เสื่อมหากไม่ได้ใช้เครื่อง UPS นานเกิน 3 เดือน วิธีประจุแบตเตอรี่คือ เสียบปลั๊กเครื่อง UPS เข้ากับไฟ 220 โวลต์และเปิดสวิตช์ UPS ปล่อยให้เครื่องทำการประจุแบตเตอรี่อย่างน้อย 10 ชั่วโมง

การให้การบริการหลังหมดการรับประกันโดยทั่วไป (บริการเสริมพิเศษสำหรับลูกค้าเก่า)
 • รับซ่อมสินค้าที่ชำรุด
 • มีบริการรับ-ส่งสินค้าซ่อม door to door (option)
 • บริการ Trade-in เครื่อง UPS ขนาดตั้งแต่ 1 kVA-500kVA
 • ลูกค้าสามารถซื้อการรับประกันสินค้าเพื่อต่อระยะเวลารับประกันสินค้าด้วยเงื่อนไขเดียวกับการรับประกันสินค้า
 • บริการให้เช่าเครื่องสำรองติดตั้งใช้งานชั่วคราว กรณีเครื่องเกิดขัดข้องและมีความจำเป็นต้องใช้งาน
 • บริการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาทางไฟฟ้าทุกชนิดBack to top