• ภาษา : th

นโยบายการคืนสินค้า
นโยบายการคืนสินค้า
บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด ยินดีรับคืนสินค้าภายใน 7 วัน  โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าจนถึงวันที่นำส่งสินค้าคืนบริษัทฯ (รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เงื่อนไขการคืนสินค้า
สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า


**หมายเหตุ** กรณีที่ลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้าใด ๆ และเปลี่ยนใจไม่ต้องการสินค้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ นอกเหนือเหตุผลข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สิทธิ์ในการรับคืนสินค้าทุกกรณี

Back to top