• ภาษา : th

ลงทะเบียนรับประกัน
นโยบายการรับประกัน
ขอบเขตการให้บริการหลังการขายทั่วไปโดยสังเขป

1. การรับประกันผลิตภัณฑ์จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้ซื้อลงทะเบียนรับประกันสินค้าทาง Zircon Smart Care, Line Official : @zirconups  หรือ www.zircon.co.th ภายใน 7 วัน หลังจากซื้อสินค้า หากพ้นกำหนดบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การรับประกัน
2. บริษัทจะรับประกันเฉพาะอะไหล่ภายในเครื่อง ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า
3. หากผลิตภัณฑ์มีปัญหาสามารถเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ภายใน 7 วัน *ตามเงื่อนไขที่ได้กำหนด
4. ผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดความเสียหายดังกรณีต่อไปนี้ จะไม่อยู่ในความคุ้มครองของการรับประกัน
      4.1 ความเสียหายซึ่งเกิดจากการใช้ผิดวิธีตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
      4.2 ความเสียหายซึ่งเกิดจากการดัดแปลงสภาพหรือถูกซ่อมมาก่อนโดยช่างที่ไม่ใช่พนักงานของทางบริษัทฯ หรือช่างที่บริษัทฯ ไม่เห็นชอบด้วย
      4.3 กรณีลูกค้าหักขากราวด์ ทำแท่นบุบเสียหายและสีถลอก

 
 ข้อควรระวังในการติดตั้งใช้งาน
  • ควรติดตั้งเครื่อง UPS ในบริเวณที่แห้งและมีอากาศหมุนเวียน ปราศจากละอองน้ำ ฝุ่น สารเคมี หรือของเหลวที่อาจเป็นอันตรายกับตัวเครื่องและหลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องใกล้อุปกรณ์ที่แผ่ความร้อนออกมา และไม่ควรให้เครื่องได้รับแสงแดดโดยตรง
  • ไม่ควรเปิดฝาเครื่องออก เนื่องจากเครื่อง UPS ยังคงทำงานได้แม้ไม่ได้ต่อเข้ากับปลั๊กไฟฟ้า
  • การเลิกใช้งานเครื่อง UPS เป็นเวลานานให้ทำการปิดสวิตช์ UPS แล้วจึงทำการถอดปลั๊กไฟฟ้าของเครื่อง UPS และจะต้องนำเครื่อง UPS มาประจุแบตเตอรี่ทุก 3 เดือน เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เสื่อมหากไม่ได้ใช้เครื่อง UPS นานเกิน 3 เดือน วิธีประจุแบตเตอรี่คือ เสียบปลั๊กเครื่อง UPS เข้ากับไฟ 220 โวลต์และเปิดสวิตช์ UPS ปล่อยให้เครื่องทำการประจุแบตเตอรี่อย่างน้อย 10 ชั่วโมง

การให้การบริการหลังหมดการรับประกันโดยทั่วไป (บริการเสริมพิเศษสำหรับลูกค้าเก่า)
  • รับซ่อมสินค้าที่ชำรุด
  • มีบริการรับ-ส่งสินค้าซ่อม door to door (option)
  • บริการ Trade-in เครื่อง UPS ขนาดตั้งแต่ 1 kVA-500kVA
  • ลูกค้าสามารถซื้อการรับประกันสินค้าเพื่อต่อระยะเวลารับประกันสินค้าด้วยเงื่อนไขเดียวกับการรับประกันสินค้า
  • บริการให้เช่าเครื่องสำรองไฟฟ้าติดตั้งใช้งานชั่วคราว กรณีเครื่องเกิดขัดข้องและมีความจำเป็นต้องใช้งาน
  • บริการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาทางไฟฟ้าทุกชนิด

สอบถามเพิ่มเติม คลิก

Back to top