ZIRCON บริจาคอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนบ้านทรายทอง รวมเป็นมูลค่า 8,000 บาท จากโครงการ “เซอร์คอนเพื่อสังคม”

 
บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด ส่งต่อความสุขให้น้องนักเรียน โรงเรียนบ้านทรายทอง จ.กำแพงเพชร โดยมี ดร.นิรุตติ สุทธินนท์  ผู้บริหารบริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด เป็นประธาน และผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและน้อง ๆ นักเรียน เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์การกีฬาและขนม มูลค่า 8,000 บาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา