เซอร์คอน ปลูกป่าชายเลนถวาย ”พ่อ”

บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
 สโมสรโรตารีระนอง ร่วมจัดกิจกรรม ปลูกป่าชายเลนถวาย “พ่อ”
 ณ หมู่ 2 ตำบลราชกรูด จังหวัดระนอง วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554
โดย ดร.นิรุตติ สุทธินนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด