ร่วมบริจากช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้

บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด ร่วมกับ สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย บริจากช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้
โดย ดร.นิรุตติ สุทธินนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด มูลค่า 50,000บาท