มอบเก้าอี้เพื่อสาธารณะประโยชน์ ลานปาล์ม ตำบล จปร จังหวัด ระนอง

บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด มอบเก้าอี้เพื่อสาธารณะประโยชน์ ลานปาล์ม  โดย ดร.นิรุตติ สุทธินนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด