"ZIRCON ปันรักมอบสุข ตอบแทนสังคม"

ในวันที่ 18 มกราคม 2566 บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด และ ตัวแทนพนักงานบริษัทเซอร์คอนฯ ได้เดินทางไปแบ่งปันสิ่งของ ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ให้กับน้องๆ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ทางบริษัทฯมีความยินดียิ่งที่ได้แบ่งปันครั้งนี้