แอมป์ คืออะไร ?

แอม (Amps) ย่อมาจากคำว่า Ampere เป็นค่าที่ใช้วัด  การไหลของกระแสไฟฟ้าซึ่งสามารถที่จะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆเหมือนกับการที่น้ำไหลอยู่ภายในสายยางโดยปริมาณของน้ำนั้นจะเปรียบเทียบได้กับการไหลของกระแสไฟฟ้ายิ่งน้ำในท่อสายยางมีจำนวนมากก็จะเปรียบเทียบได้กับความแรงของกระแสไฟฟ้านั้น
 

​ZIRCON
The Smart Power Solution
ทางเลือกอย่างชาญฉลาด