ทำไม UPS จึงจำเป็นกับคอมพิวเตอร์ ?

 
                                            
                                   


1.ช่วยให้การทำงานไม่สะดุด
2.ไม่ทำให้ข้อมูลและการทำงานของโปรแกรมผิดพลาด
3.
Shutdown ระบบคอมพิวเตอร์ได้ตามขั้นตอน
4.ช่วยยืดอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ
5.สามารถตรวจสอบการทำงานทางไฟฟ้า ผ่านซอฟต์แวร์พิเศษสำหรับ UPS ได้
6.สามารถตั้งเวลา Shutdown หรือ Restart คอมพิวเตอร์ได้
7.มีการบันทึกรายงานสถานการณ์ทางไฟฟ้าและตรวจสอบย้อนหลังได้

 
 
ZIRCON
The Smart Power Solution
ทางเลือกอย่างชาญฉลาด