ไม่ว่าจะไฟตก ไฟเกินหรือไฟกระชาก ล้วนแต่สร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านคุณ แต่หยุดกังวลใจแล้วมาทำความเข้าใจกับปัญหาเหล่านี้กันก่อน เพราะเรามีตัวช่วยดีๆ มาแนะนำคุณ
มักจะพบจากสาเหตุดังนี้
1. มีจำนวนบ้านในระแวกที่เพิ่มสูงขึ้น มีการแย่งกันใช้ไฟ
2. ระยะทางจากแหล่งจ่ายพลังงาน (Power Plant)
3. เกิดก่อนไฟจะดับ
4. มีฝนตกหนัก
5. มีการใช้พลังงานสูงในบ้าน เช่นสว่าน เปิดแอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์หมุนรอบสูง


 
สาเหตุเกิดจาก เช่น เกิดจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือที่โหลดใช้ไฟมากเช่น มอเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้เมื่อหยุดทำงาน แรงดันไฟฟ้าส่วนหนึ่งที่เหลืออยู่ในโหลด จะไหลกลับเข้าระบบไฟฟ้าทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าสูงเกินชั่วขณะ เป็นต้น

ผลกระทบ
แรงดันเกินเป็นผลมาจากแรงดันไฟฟ้าเกินในโหลดความต้านทาน ซึ่งเป็นผลเสียคือ ทำให้อุปกรณ์ดังกล่าว เกิดความร้อนขึ้นอาจทำให้อุปกรณ์นั้น เกิดความเสียหายได้ในที่สุด
 
 

 
 
สาเหตุเกิดจาก

1.การเดินสายไฟที่ผิด หรือระบบไฟฟ้าที่ผันผวน

2.สภาพอากาศที่เลวร้าย เช่น ฝนตก ฟ้าร้อง

3.การเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟมาก เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น

4.ซึ่งไฟกระชากจะทำความเสียหายให้กับชิ้นส่วน ภายในของเครื่องใช้ไฟฟ้า ทำให้อายุการใช้งาน ลดลง หรือเสียหายได้
 
 
 
 
ZIRCON
The Smart Power Solution
ทางเลือกอย่างชาญฉลาด