ไฟดับ เกิดจากอะไร? ใครรู้บ้าง!! 
 
ไฟดับ (Black Out) คือ สภาวะที่กระแสไฟฟ้าหยุดไหล เกิดจากความต้องการกระแสไฟฟ้าจากสายส่งการไฟฟ้าฯที่มากเกินไป
ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในสายส่ง โดยปัญหาที่เกิดกับสายส่งนั้น ส่วนใหญ่จะมาจากปัญหา เสาไฟฟ้าล้ม หรือหม้อแปลงระเบิด ฯลฯ
ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจ่ายไฟจากการไฟฟ้าได้ แนวทางแก้ไขปัญหานี้อาจจะแก้ไขยากตรงที่บางทีเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
ดังนั้นควรมีการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ (UPS) ไว้เพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียดายจากปัญหาไฟดับ
 
 
ZIRCON
The Smart Power Solution
ทางเลือกอย่างชาญฉลาด