วิธีเลือกซื้อเครื่องสำรองไฟ (UPS) ให้เหมาะกับการใช้งาน

เราจะต้องเลือกเครื่องสำรองไฟที่มีค่ากำลังไฟ (Watt) มากกว่ากำลังไฟ (Watt) ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ต่อพ่วงอย่างน้อย 20%

ส่วนการหาค่ากำลังไฟ (Watt) ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานนั้น สามารถหาได้จากเนมเพลทของเครื่องใช้ไฟฟ้า

และสำหรับคอมพิวเตอร์ก็สามารถดูค่ากำลังไฟที่ใช้งานได้จาก PSU หรือ Power Supply

ของคอมพิวเตอร์ มารวมกับค่ากำลังไฟของหน้าจอก็จะได้ค่ากำลังไฟ (Watt) ที่ใช้งานจริง

 

 

ZIRCON
The Smart Power Solution
ทางเลือกอย่างชาญฉลาด