วัตต์ คืออะไร ?? คุ้น ๆ กันมั้ยเอ่ย


วัตต์ (watt หรือ W) คือ หน่วยวัดกำลังไฟฟ้าที่เป็นตัวบอกพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า

แต่ละชนิดที่ใช้ในการทำงาน เช่น หลอดไฟ 100 วัตต์ หมายความว่า หลอดไฟกินไฟ 100 วัตต์

 ZIRCON
The Smart Power Solution
ทางเลือกอย่างชาญฉลาด