คู่มือการใช้เครื่องสำรองไฟ (UPS) เบื้องต้น รุ่นแสดงผล หน้าจอ Digital Display (Type A)


 

คู่มือการใช้เครื่องสำรองไฟ (UPS) เบื้องต้น รุ่นแสดงผล หน้าจอ Digital Display (Type B)


 

คู่มือการใช้เครื่องสำรองไฟ (UPS) เบื้องต้น รุ่นแสดงผล ดวงไฟ LED Indicator


 

คู่มือการใช้เครื่องสำรองไฟ True Online UPS เบื้องต้น (Type A)


 

คู่มือการใช้เครื่องสำรองไฟ True Online UPS เบื้องต้น (Type B)


 

คู่มือการใช้เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVS) เบื้องต้น


 

วิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 1 ก้อน


 

วิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 2 ก้อน