ประกาศ รายชื่อผู้โชคดี การจับรางวัลครั้งที่ 3

1. รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง จำนวน 1 เส้น มูลค่ารวม 14,000 บาท / ผู้โชคดี คุณ คุณกฤช หุวะนันทน์
      
2. รางวัล iPad Mini / 128GB จำนวน 1 เครื่อง มูลค่ารวม 14,000 บาท / ผู้โชคดี คุณ Paul Zajic

3. รางวัล IPhone 12 / 128GB มูลค่า 30,000 บาท / ผู้โชคดี บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)


การจับรางวัล ครั้งที่ 3 :
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – วันที่ 31 ธันวาคม 2564  ในวันที่ 1 มกราคม 2565
- จับรางวัลครั้งที่ 3 วันที่ 7 มกราคม 2565
- ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 3 ทาง www.zircon.co.th วันที่ 10 มกราคม 2565
 

*การตัดสินของคณะกรรมการซึ่งบริษัทฯแต่งตั้ง ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด  ไม่สามารถฟ้องร้องตามกฎหมายได้
 
สถานที่จับรางวัล :
          จับรางวัล ณ อาคาร บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด
          เลขที่ 98/8 ซอยรามอินทรา 117 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

ใบอนุญาตเลขที่ 677-680/2564 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง(วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต