ในช่วงที่ฝนตกหนักบ่อย ๆ บรรดาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าเกือบทุกชนิด มีความเสี่ยงต่อการถูกไฟกระชาก หลาย ๆ แห่งเกิดไฟฟ้าดับ ไฟตก ถ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น เครื่องปรับอากาศ ทีวี เครื่องเสียง ฯลฯ เราไม่สามารถควบคุมระบบไฟฟ้าขัดข้องที่เกิดขึ้นได้ แต่หากเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ ที่ใช้งานทั้งภายในบ้าน หรือสำนักงานทั่วไป โดยส่วนใหญ่แล้ว จะมีการติดตั้งเครื่องสำรองไฟไว้ใช้งาน 

จากการพูดคุยสอบถามกับผู้ใช้งานหลายสาขาอาชีพ จึงได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้ใช้งานบางคน ยังไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้เครื่องสำรองไฟ และหลายคนมีความเข้าใจผิด ๆ เกี่ยวกับการใช้งาน ดังนั้น ในบทความนี้ จะขอกล่าวถึงประโยชน์ของเครื่องสำรองไฟ (UPS) รวมถึงเคล็ดลับในการยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น ในรูปแบบที่อ่านและเข้าใจง่าย

ประโยชน์ของเครื่องสำรองไฟ   (UPS ย่อมาจาก  Uninterruptible Power Supply) แบ่งเป็น 3 ข้อหลัก ดังนี้

  • ป้องกันไฟตก ไฟกระชาก ไฟดับ

  • สำรองไฟให้มีเวลาบันทึกข้อมูลงาน ทำให้ไฟล์ข้อมูลไม่เสียหาย

  • สำรองไฟให้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จอภาพ โทรศัพท์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

เคล็ดลับในการยืดอายุการใช้งาน

1.  ปิดเครื่องสำรองไฟทุกครั้งหลังสิ้นสุดการใช้งานของแต่ละวัน  

2. เมื่อเกิดไฟตก ไฟกระชาก หรือไฟดับ เครื่องสำรองไฟจะจ่ายไฟเลี้ยงให้เรามีเวลาในการบันทึกข้อมูลได้ เวลาในการสำรองข้อมูลจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเครื่องรุ่นนั้น ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป ทั้งเรื่องของเวลาสำรองไฟและราคา

3. การต่อสายเข้ากับเครื่องสำรองไฟ จำเป็นต้องต่อให้ถูกช่อง เพราะบางช่อง เช่น Printer จะป้องกันแค่ไฟกระชากเท่านั้น แต่จะไม่สำรองไฟให้ใช้งานต่อ หากต่อผิดช่อง แล้วเกิดไฟตกหรือไฟดับ จะมีผลทำให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดับทันที

4.  หมั่นตรวจสอบสายไฟอยู่เสมอ ระวังหนูแทะ กระรอกกัด ฯ

5. ควรทดสอบการใช้เครื่องสำรองไฟด้วยการปิดสวิตซ์หรือปลั๊กไฟ เพื่อเช็คดูว่า เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่กำลังใช้งานอยู่ดับหรือไม่? หากเครื่องไม่สำรองไฟ อาจเกิดจากแบตเตอร์รี่หมด ควรเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ทันที (โดยปกติแบตเตอร์รี่ 1 ก้อน จะมีอายุการใช้งาน 2 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งาน)

"ควร ปิด เครื่องสำรองไฟทุกครั้ง ภายหลังเสร็จสิ้นการใช้งาน เพื่อให้แบตเตอร์รี่มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น"

เพียงเท่านี้ จะทำให้เราสามารถใช้เครื่องสำรองไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลจะปลอดภัยทุกขณะไฟดับ !