เซอร์คอน มอบเงินจัดตั้งกองทุนชมรมผู้สูงอายุ

บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด ร่วมกับ สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย มอบเงินจัดตั้งกองทุนชมรมผู้สูงอายุ ตำบล กะเปอร์ จังหวัด ระนอง
โดย ดร.นิรุตติ สุทธินนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด มูลค่า 50,000บาท