เคล็ด (ไม่) ลับ ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัย 100% และยังช่วยให้อุปกรณ์ไม่พังอีกด้วยวิธีการถอดปลั๊กไฟให้ปลอดภัย ปฏิบัติงานๆดังนี้
1.ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานทุกครั้งก่อนถอดออกจากปลั๊กพ่วง เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
2.ปิดสวิตช์ไฟที่ปลั๊กพ่วงทุกครั้งก่อนที่จะถอดสายปลั๊กพ่วงจากเต้ารับที่ติดกับผนัง
3.ไม่ถอดปลั๊กด้วยการดึงสายเพราะอาจะทำให้สายไฟเกิดการขาดและทำให้ไฟฟ้าช็อตได้นั่นเอง

รู้อย่างนี้แล้วก็อย่าลืมนำวิธีง่ายๆไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะ 
ที่สำคัญเลือกซื้อปลั๊กพ่วงที่ 
มีมาตรฐาน มอก.
 
ปลั๊กไฟ ZIRCON
  •  มีมาตรฐาน มอก. 2432-2555
  •  ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ ปลอดภัย บ้านไม่ไหม้แน่นอน
  •  เต้ารับมาตรฐาน IP40 ปลอดภัยด้วยม่านนิรภัย ป้องกันไฟช็อต
  •  สวิตซ์เปิดปิดที่มีมาตรฐาน มอก. 284-1551
  •  เบรกเกอร์นิรภัย (Reset Fuse)
  • ช่องเสียบ USB 2.0

 

ZIRCON
The Smart Power Solution
ทางเลือกอย่างชาญฉลาด