โปรโมชั่น :

 ใช้ด่วน!! ซื้อด่วน!! ส่งด่วน!!  ช้อปกับ ZIRCON วันนี้!! ส่งเร็วถึงบ้าน ภายใน 1 วัน!!

 บริการ Fast Delivery ส่งด่วน ส่งเร็ว ทั่วประเทศ จ่ายเพิ่มแค่ 100 บาท เท่านั้น
  เงื่อนไขรายการ :

 1. จ่ายเพิ่มเพียง 100 บาท ต่อสินค้า 1 เครื่อง (เฉพาะค่าส่งด่วน Delivery ยังไม่รวมค่าสินค้า)

 2. สินค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ ราคา 1,500 บาทขึ้นไป และมีขนาดตั้งแต่ 800VA - 2000VA

 3. ลูกค้าในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล การสั่งซื้อจะสำเร็จเมื่อลูกค้าทำการชำระเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว โดยการชำระเงินตั้งแต่ 8.30 - 12.00 น. ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายในวันนั้นทันที กรณีชำระเงินหลังเวลา 12.00 น. ลูกค้าจะได้รับสินค้าในวันถัดไป โดยการจัดส่งจากเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ ในวันทำการ หรือ Outsource ที่บริษัทฯ ว่าจ้างให้ไปส่งแทน

 4. ลูกค้าในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด การสั่งซื้อจะสำเร็จเมื่อลูกค้าทำการชำระเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว โดยการชำระเงินตั้งแต่ 8.30 - 12.00 น. จะทำการส่งสินค้าภายในวันนั้นทันที กรณีชำระเงินหลังเวลา 12.00 น. ลูกค้าจะได้รับสินค้าในวันถัดไป โดยการจัดส่งผ่านทางขนส่งเอกชน หรือผู้ให้บริการขนส่งแบบด่วน

 5. ลูกค้าสามารถทำการสั่งซื้อสินค้าได้ภายในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. เท่านั้น (ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 6. กรณีไม่สามารถส่งสินค้าได้ทันเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนด ด้วยเหตุสุดวิสัยทุกกรณี บริษัทฯ ยินดีคืนเงินค่าส่งด่วน Fast Delivery 100 บาท คืนให้กับลูกค้า (ยกเว้นความล่าช้าที่เกิดจากพื้นที่ทางขนส่งสำหรับลูกค้าต่างจังหวัด)

 7. พื้นที่ให้บริการจัดส่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดส่งโดย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือ Outsource หรือผู้ให้บริการขนส่ง

 8. พื้นที่ให้บริการจัดส่งสำหรับต่างจังหวัดทั่วประเทศ จัดส่งโดยบริการผู้ให้บริการขนส่งแบบด่วน

 9. สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทางเว็บไซต์เซอร์คอน www.zircon.co.th เท่านั้น

 10. หากพบปัญหาในการใช้บริการ สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 02-970-7575


** บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
 
SHOP NOW >> m.me/ZirconPowerSolution