ดร.นิรุตติ สุทธินนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด
ร่วมพิธีมอบเครื่องเอกซเรย์สร้างภาพสามมิติ
และชุดเครื่องมือผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลัง ระบบเนวิเกชั่น มูลค่า 24,000,000 (ยี่สิบสี่ล้านบาท)ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ