บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัดร่วมสนับสนุนบริจาคปลั๊กไฟ ZIRCON

ให้กับโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลกระบุรี จังหวัดระนอง


“ขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรการแพทย์  และส่งกำลังใจให้ทุกท่านสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน"

#เราจะสู้ไปด้วยกัน  #เซอร์คอนเพื่อสังคม #โควิด19เราต้องรอด