ZIRCON LAZADA แจกจริง!! รับจริง!!

ลุ้นรับ HONDA SCOOPY i กับเครื่องสำรองไฟ ZIRCON


 
 
ระยะเวลากิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 
ประกาศผลผู้โชคดี : วันที่ 8 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์ www.zircon.co.th

เงื่อนไขกิจกรรม :

 
 1. ซื้อสินค้า ZIRCON ผ่านทางร้านค้าที่ร่วมรายการใน LAZADA รับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลสุดพิเศษ
 2. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลทาง LINE Official ZIRCON : @zirconups และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มชิงโชคให้ครบถ้วน
 3. ทุก ๆ 1 คำสั่งซื้อ จะได้รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรับรางวัล
 4. บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. หากพบปัญหาในการใช้บริการ สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 02-970-7575

ร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม :
​(สามารถคลิกที่ชื่อร้าน เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้าได้เลยค่ะ)

 
 1. CM_NOW
 2. DIGIIMAGE
 3. PK-ACC
 4. P&.M CLINIC COMPUTER LIMITED PARTNERSHIP
 5. Success IT Center Company
 6. FIRECOM PHS
 7. Northern Prosecure
 8. VIRACHA COMPUMATE
 9. Winner Computer Accessory
เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล 
 
 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ  ในวันและเวลาทำการภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ทำการประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ แล้วบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป
 2. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
 3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป  จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่ง กรมสรรพากร  ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมการโอนทั้งหมด
 5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 6. พนักงาน บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด และคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 7. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร่วมรายการทุกคนลงบนกระดาษแล้วตัดเป็นชิ้นส่วนแต่ละคน แล้วนำมาใส่ในภาชนะที่มองเห็นได้ชัดเจนแล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วจับรางวัล เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการ และสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
 8. จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในเว็บไซต์ www.zircon.co.th ในวันที่ 8 เมษายน 2564

สถานที่จับรางวัล

บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด 
เลขที่ 295 อาคารมงคล ชั้น 3 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220  ระยะเวลารับสิทธิ์ลุ้นโชค : 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 
จับรางวัล : วันที่ 5 เมษายน 2564 
ประกาศผล : วันที่ 8 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์ www.zircon.co.th

*อย่าลืมเก็บใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีฉบับจริง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล


ส่งหลักฐานการสั่งซื้อได้ที่

LINE Official: @zirconups 
 

เพิ่มเพื่อน