เครื่องสำรองไฟ เซอร์คอน ฉลองเปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ แจกรถ ลุ้นล้าน
 
       
 

ของรางวัล                                                        มูลค่า        จำนวน              รวมมูลค่า        
1. รถยนต์  มูลค่า                                        1,190,000              1                1,190,000     บาท
2. iPhone 12                                              30,000              3                   90,000     บาท
3. iPad mini                                                14,000             3                   42,000     บาท
4. สร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง                       14,000              3                   42,000     บาท

 
วิธีลงทะเบียนลุ้นรับรางวัล
1. สแกน QR CODE หลังเครื่องสำรองไฟ  
2. กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน
3. แนบไฟล์รูปใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี
 
เริ่มแคมเปญ     :         1 เมษายน 2564           หมดเขตลงทะเบียนลุ้นรับรางวัล : 20 มีนาคม 2565


การจับรางวัล ครั้งที่ 1 :
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – วันที่ 30 มิถุนายน 2564  ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
- จับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
- ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 1 ทาง www.zircon.co.th วันที่ 10 กรกฎาคม 2564
1. รางวัล IPhone 12 / 128GB 
มูลค่า 30,000 บาท
2. รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง จำนวน 1 เส้น มูลค่ารวม 14,000 บาท
3. รางวัล iPad mini / 128GB จำนวน 1 เครื่อง มูลค่ารวม 14,000 บาท
 
การจับรางวัลครั้งที่ 2 :  
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – วันที่ 30 กันยายน 2564   ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564
- จับรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 7 ตุลาคม 2564
- ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 2 ทาง www.zircon.co.th วันที่ 10 ตุลาาคม 2564
1. รางวัล IPhone 12 / 128GB มูลค่า 30,000 บาท

2. รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง จำนวน 1 เส้น มูลค่ารวม 14,000 บาท
3. รางวัล iPad mini / 128GB จำนวน 1 เครื่อง มูลค่ารวม 14,000 บาท

การจับรางวัลครั้งที่ 3 :  
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – วันที่ 31 ธันวาคม 2564   ในวันที่ 1 มกราคม 2565
- จับรางวัลครั้งที่ 3 วันที่ 7 มกราคม 2565
- ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 3 ทาง www.zircon.co.th วันที่ 10 มกราคม 2565
1. รางวัล IPhone 12 / 128GB 
มูลค่า 30,000 บาท
2. รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง จำนวน 1 เส้น มูลค่ารวม 14,000 บาท
3. รางวัล iPad  iPad mini  / 128GB จำนวน 1 เครื่อง มูลค่ารวม 14,000 บาท

การจับรางวัลครั้งที่ 4 :  
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – วันที่ 20 มีนาคม 2565   ในวันที่ 21 มีนาคม 2565
- จับรางวัลครั้งที่ 4 วันที่ 28 มีนาคม 2565
- ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 4 ทาง www.zircon.co.th วันที่ 31 มีนาคม 2565
รางวัล ที่ 1 รถยนต์    มูลค่ารวม 1,190,000.- บาท (มอบให้ลูค้า)
รางวัลพิเศษ ทองคำสำหรับร้านตัวแทนจำหน่าย มูลค่ารวม 100,990.- บาท
 
สถานที่จับรางวัล :
          จับรางวัล ณ อาคาร บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด
          เลขที่ 98/8 ซอยรามอินทรา 117 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
 
เกณฑ์การตัดสิน/เงื่อนไขการรับรางวัล :
1. ลูกค้าซื้อสินค้าเครื่องสำรองไฟฟ้าแบรนด์ ZIRCON, ETECH, EMPOW, UNITEC ทุกช่องทาง รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลซื้อ 1 เครื่อง รับ 1 สิทธิ์
2. ลูกค้าต้องลงทะเบียนรับประกันสินค้าทางระบบ ZIRCON Smart Care เท่านั้น โดยการสแกน QR Code บนหลังเครื่องสำรองไฟฟ้า และต้องระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมทั้งแนบหลักฐานการซื้อสินค้า ได้แก่ รูปถ่ายใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี ส่งเข้าในระบบตามขั้นตอนที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสิทธิ์ในการเข้าลุ้นรับรางวัล ผู้ที่ลงทะเบียนไม่ครบถ้วน หรือแนบหลักฐานไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด จะถูกตัดสิทธิลุ้นรับรางวัล
3. ร้านค้าที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมรายการ จะได้รับรางวัลพิเศษสำหรับร้านค้า
3.1 เมื่อลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากร้านค้าฯ ได้รับรางวัลที่ 1 รถยนต์ ร้านค้าตัวแทนจะได้รับรางวัลทองคำมูลค่า 100,990.- บาท
4. รางวัลพิเศษสำหรับตัวแทนจำหน่าย ร้านค้าผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ต้องเป็นร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด และต้องทำการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับบริษัท ฯ เท่านั้น
5. ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการต้องติดธงราว และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้าย Standy หรือ POP) ตามที่บริษัทฯจัดให้ พร้อมส่งรูปถ่ายให้บริษัทฯเก็บไว้เป็นหลักฐาน
6. บริษัทฯจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคประจำงวดและรางวัลใหญ่ที่ www.zircon.co.th  ล่วงหน้าก่อนวันจับรางวัล 7 วันทำการ
7. ลูกค้าผู้ลงทะเบียนจะมีสิทธิ์ลุ้นรับโชคในการจับรางวัลทั้ง 4 ครั้งในการแจกรางวัล
8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล ต้องแสดงตนในการรับรางวัลดังนี้
8.1 แสดงบัตรประจำตัวประชาชน  กรณีที่ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนแสดงตัวตน ผู้โชคดีสามารถใช้บัตรหรือหลักฐานอื่นที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ โดยต้องมีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน เช่น บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนา 1 ชุด
8.2 แสดงหลักฐานใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีตัวจริงเท่านั้น เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล ชื่อในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีตัวจริง และชื่อในการลงทะเบียนต้องเป็นชื่อเดียวกัน  ถ้าชื่อในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีตัวจริง กับชื่อในการลงทะเบียน ไม่ตรงกัน ถือเป็นโมฆะ
8.3 ผู้โชคดีซึ่งได้รับรางวัลต้องแสดงตนพร้อมหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ฯ ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งผู้ได้รับรางวัลและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของผู้ได้รับรางวัลด้วย (ในการจับรางวัลครั้งที่ 4)   ทั้งนี้ บริษัท ฯ จะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป
9. ผู้โชคดีซึ่งได้รับรางวัล จะต้องรับรางวัลตามที่บริษัทฯกำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
10. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
11. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 รถยนต์ จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมการโอนทั้งหมด
12. การตัดสินของคณะกรรมการซึ่งบริษัทฯแต่งตั้ง ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด  ไม่สามารถฟ้องร้องตามกฎหมายได้
13. พนักงาน บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด และคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมครอบครัว  ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

ใบอนุญาตเลขที่ 677-680/2564 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง(วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต